Vzdělání a certifikáty v oblasti sportu

 • Master Trainer Fit Pain Free
 • diplom s mezinárodní platností: Aerobic Instructor, Fittness Instructor and Personal Trainer
 • trenér sportovního aerobiku
 • Master Trainer FLEXI-BAR
 • Master Trainer XCO
 • Aerobik pro děti
 • Balantes
 • Bodystyling
 • Thai-box
 • Step aerobic
 • Pilates
 • TRX
 • Train the Trainers

Další vzdělání a certifikáty

 • Mentoringový program
 • Inicio pro ženy 2017
 • členka spolku Minerva 21

Publikace

 • TOUFAROVÁ, H. Netradiční metodické výstupy ve výuce sportovní gymnastiky na PdF MUv Brně. In: sborník Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF MU, 1996, s.106 — 107. ISBN 80−210−1480−6.
 • TOUFAROVÁ, H. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. In Aktuálne trendy v školskejtelesnej výchove na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 81–83.
 • TOUFAROVÁ, H. Využití aerobiku na 1. stupni základní školy. In K problematice zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni základní školy — sborník k řešení grantového projektu MŠMT ČR. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 36–38.
 • TOUFAROVÁ, H. Imaginace a tělesná výchova. In: ČAČKA, O. a kol. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: DOPLNĚK, 1999, 213–215. ISBN 80−7239−034−1.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro nejmenší. CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2000.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX, 2001. ISBN 80−85783−35−5.
 • TOUFAROVÁ, H. Posouzení energetické náročnosti aerobiku u dětí ve věku 8 –11 let pomocí Kenzova kalorimetru. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001.
 • TOUFAROVÁ, H. Skotačíme na bublinách (overbally pro děti). Brno, 2003.
 • TOUFAROVÁ, H. Začalo to Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Ostrava: Ragtime Records 2003.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi PLUS. Olomouc: HANEX, 2003. ISBN 80-85783-42-8.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro děti na 1. stupni ZŠ. E-learningový texu v rámci projektu University Palackého Olomouc. 2007.
 • TOUFAROVÁ, H. Říkadla k dětskému aerobiku. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022–6.

Kdo jsem

PaedDr. Hana Toufarová

Master Trainer cvičení Fit Pain Free v ČR

 • praxe v oboru více, jak 30 let
 • lektorka, školitelka, zakladatelka sportovního klubu AC Brno a fitness centra AC Fitness, autorka metodických materiálů, trenérka, organizátorka soutěží na úrovni ME, členka Výkonného výboru FISAF.cz
 • 2 roky studovala učení dle P.Egoscue v San Diegu
 • jediná školitelka FitPainFree v Evropě

Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR v rámci Národní soustavy kvalifikací

 • Autorizovaný zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace Instruktor aerobiku a Instruktor Bodystylingu
 • Člen týmu pro tvorbu profesních kvalifikací Instruktor sportovního aerobiku a Instruktor předsportovní přípravy dětí
 • Hodnotitel profesních kvalifikací Instruktor aerobiku a Instruktor Bodystylingu

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

 • vedoucí komise krajských vedoucích Českého svazu aerobiku
 • člen VV Českého svazu aerobiku
 • rozhodčí všech soutěží Českého svazu aerobiku
 • členka komise trenérů Českého svazu aerobiku
 • organizátorka soutěží v aerobiku na úrovni MČR  a ME

Školitelka diplomů:

 • Fit Pain Free
 • Instruktor aerobiku
 • Instruktor bodystylingu
 • Instruktor základních pohybových dovedností - specializace děti a mládež
 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy - specializace senioři
 • Overbally pro děti, mládež a dospělé
 • FLEXI-BAR Basic
 • FLEXI-BAR Toning
 • XCO-Trainer Basic
 • Aerobik pro děti
 • Tréninkové metody sportovního aerobiku a fitness týmů
 • Pojďte cvičit, pojďte si hrát (posilování  a strečink pro děti)
 • Základní tréninkové metody pro sportovní přípravu dětí
 • Říkadla, písničky a pohybové příběhy pro rozvoj pohybových schopností dětí 3-9 let

Granty

 • Spolupracovník grantového projektu MŠMT ČR: Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně základní školy. RS 97 091.
 • Projektový manažer projektu hrazeného z GG OPVK JMK - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji, č.projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0052

          Metodické materiály k projektu:

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí  motivačního názvosloví

Kontaktujte mě

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

objednávejte na telefonním čísle 602 934 997

SKUPINOVÉ LEKCE

ve Friends Fitness na tel. čísle 602 587 969

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů