3. týden - NAŠE TĚLO JE STVOŘENO Z POHYBU

1. Úvodní video

2. Cviky metody FitPainFree

Poznámky ke cvikům

Pusťte si nejprve tyto poznámky a pak teprve jděte na cviky. Můžete se k poznámkám vracet opakovaně, doplní vám informace z videí.

Poznámky ke cvikům

hooklying reverse presses block

hooklying reverse presses strap

abduction-adduction feet close floor

abduction-adduction feet wide floor

hooklying hands behind head

4. Jak udělat diagnostiku postoje

5. Naše tělo v souvislostech - chvilka anatomie

Jaké svaly máme na zádech a jak jsou vzájemně propojené

6. Otázka pro facebookovou skupinu

Co jste objevili při diagnostice svého postoje, o čem jste dřív nevěděli?

+

Cokoli vás napadne ze zážitků, poznání a AHA momentů tohoto týdne.

Mám hotovo - seznam úkolů