FitPainFree Hana Toufarová
 • pracovala jako odborný asistent na 2 vysokých školách, pro další vypracovávala výukové materiály
 • praxe v oboru tělovýchova a sport a vzdělávání v této oblasti přes 40 let 
 • trenérka trojnásobných mistryň světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech
 • zakladatelka
  • firmy FitPainFree s.r.o.
  • sportovního klubu AC Brno
  • fitness centra AC Fitness
  • školicí akademie ACFA (nyní FitPainFree) pro lektory, trenéry, pedagogy i fyzioterapeuty
 • organizátorka soutěží na úrovni ME, dlouholetá
  členka Výkonného výboru FISAF.cz

PaedDr. Hana Toufarová

CEO, Master Trainer a hlavní školitel
FitPainFree®

Na začátku své profesní cesty jsem pracovala se zdravými lidmi - když jsem učila na vysoké škole, pak ve svém fitku, ve sportovním klubu, ve školicí akademii. Dnes pomáhám lidem od bolesti.

Moje cesta od zdravých sportujících lidí k těm, kteří řeší problémy s pohybovým aparátem, začala při práci s rehabilitačním náčiním Flexi-bar. Začala jsem se učit nejprve sebe a pak druhé, jak lidem pomoct při řešení jejich problémů. Metoda FitPainFree je pokračováním těchto snah při přechodu od zdravých jedinců k těm, kteří řeší svoje bolesti.

Před několika roky bylo mým cílem vychovat mistryně světa -  to jsem chtěla a dokázala. Rehabilitační metoda FitPainFree dala mému životu nový smysl a směr. Dnes a tady říkám, že pomoct někomu od bolesti a ukázat mu, jak budovat zdravé tělo, je pro mne nyní mnohem víc. 

 • 3 roky studia metody FitPainFree u Liby Plaček
  (dle P. Egoscue, San Diego, USA), jediná školitelka FitPainFree v Evropě
 • výhradní dovozce rehabilitačního náčiní Flexi-bar pro ČR a SR
 • založila vzdělávací akademii, kde se vzdělávaly tisíce trenérů, lektorů, instruktorů, fyzioterapeutů, učitelů
 • autorka metodických materiálů podle kterých učí trenéři, lektoři, učitelé i fyzioterapeuté v ČR i SK
 • dvacet let vedla fitness centrum v Brně, kde pomáhala svým klientkám a klientům udržovat jejich zdraví
 • lásku ke sportu předala ve svém sportovním klubu tisícům dětí 
 • odborná asistentka na FAST VUT Brno katedra tělesné výchovy (1985-87) a na PdF MU Brno, katedra tělesné výchovy (1992 - 2000)

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Objednávejte: +420 602 934 997

VIDEOLEKCE

Cvičte, kdy vám se to hodí

Podcasty

sport-podnikani-hana-toufarova-cviceni-bezbolesti-fitpainfree-cvicebni-metoda-zdravi-sport-pohyb-vzdelavani-cviceni-cviky-kompenzace-prevence-operace-business-fitness

Sport a Podnikání

Školitelka, trenérka a zakladatelka firmy FitPainFree nám mimo jiné prozradila, jak zvládli přechod do online prostředí, kde hledá nové kontakty a jaký servis poskytuje svým lektorům.
Poslechnout
sport-podnikani-hana-toufarova-cviceni-bezbolesti-fitpainfree-cvicebni-metoda-zdravi-sport-pohyb-vzdelavani-cviceni-cviky-kompenzace-prevence-operace-business-fitness-timetoasters-rozhovor-podcast

TIME TOASTERS

Hana Toufarová: Vyškolila jsem už tisíce klientů, kantorů, lektorů, trenérů i fyzioterapeutů. Jak se udržovat v pohodě? Jak mít plno sil do podnikání? Jak vnímám metodu FitPainFree?
Poslechnout

Vzdělání a certifikáty v oblasti sportu

 • Master Trainer FitPainFree®
 • diplom s mezinárodní platností: Aerobic Instructor, Fittness Instructor and Personal Trainer
 • trenér sportovního aerobiku
 • Master Trainer FLEXI-BAR
 • Master Trainer XCO
 • Aerobik pro děti
 • Balantes
 • Bodystyling
 • Thai-box
 • Step aerobic
 • Pilates
 • TRX
 • Train the Trainers

Další vzdělání a certifikáty

 • Mentoringový program
 • Inicio pro ženy 2017
 • členka spolku Minerva 21
 • mentorka Minervy 21

Publikace

 • TOUFAROVÁ, H. Netradiční metodické výstupy ve výuce sportovní gymnastiky na PdF MUv Brně. In: sborník Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF MU, 1996, s.106 — 107. ISBN 80−210−1480−6.
 • TOUFAROVÁ, H. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. In Aktuálne trendy v školskejtelesnej výchove na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 81–83.
 • TOUFAROVÁ, H. Využití aerobiku na 1. stupni základní školy. In K problematice zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni základní školy — sborník k řešení grantového projektu MŠMT ČR. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 36–38.
 • TOUFAROVÁ, H. Imaginace a tělesná výchova. In: ČAČKA, O. a kol. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: DOPLNĚK, 1999, 213–215. ISBN 80−7239−034−1.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro nejmenší. CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2000.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX, 2001. ISBN 80−85783−35−5.
 • TOUFAROVÁ, H. Posouzení energetické náročnosti aerobiku u dětí ve věku 8 –11 let pomocí Kenzova kalorimetru. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001.
 • TOUFAROVÁ, H. Skotačíme na bublinách (overbally pro děti). Brno, 2003.
 • TOUFAROVÁ, H. Začalo to Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Ostrava: Ragtime Records 2003.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi PLUS. Olomouc: HANEX, 2003. ISBN 80-85783-42-8.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro děti na 1. stupni ZŠ. E-learningový texu v rámci projektu University Palackého Olomouc. 2007.
 • TOUFAROVÁ, H. Říkadla k dětskému aerobiku. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022–6.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−2.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik (nejen) do školy. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−9.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (podzimní aktualizace). Praha: RAABE, 2008.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (zimní aktualizace). CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2008.
 • TOUFAROVÁ, H. Fit děti - DVD pro širokou veřejnost FISAF FITNESS COLLECTION. Praha: 2010.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí motivačního názvosloví. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Fyzická aktivita po padesátce. In AŠENBRENEROVÁ,I. Menopauza. Praha: Euromedia Group, a.s., 2020. ISBN978-242-6611-4.

Spolupráce se vzdělávacími a sportovními subjekty:

 • UP Olomouc v rámci e-learningových programů
 • Střediska služeb školám, Pedagogická centra
 • Krajská vzdělávací a informační centra
 • lázně a léčebné ústavy, nemocnice
 • Těloolomouc a Tělopraha
 • Paraple Praha, Paracentrum Fénix Brno, Kociánka Brno
 • ČASPV, Sokol
 • Česká baseballová asociace, Český svaz aerobiku a fitness.cz
 • Basketbalový klub Žabiny Brno, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
 • a další 

FitPainFree Líba Placzek

PODÍVEJTE SE

na pořad o Libě Placek, od které se Hana Toufarová učila v USA metodu FitPainFree
Shlédnout video →

Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR v rámci Národní soustavy kvalifikací

 • Autorizovaný zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace Instruktor aerobiku a Instruktor Bodystylingu
 • Člen týmu pro tvorbu profesních kvalifikací Instruktor sportovního aerobiku a Instruktor předsportovní přípravy dětí
 • Hodnotitel profesních kvalifikací Instruktor aerobiku a Instruktor bodystylingu
 • zakládající člen České komory fitness
 • zakládající člen Českého registru fitness profesionálů

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

 • vedoucí komise krajských vedoucích Českého svazu aerobiku
 • člen VV Českého svazu aerobiku
 • rozhodčí všech soutěží Českého svazu aerobiku
 • členka komise trenérů Českého svazu aerobiku
 • organizátorka soutěží v aerobiku na úrovni MČR  a ME

Školitelka diplomů:

 • FitPainFree
 • Instruktor aerobiku
 • Instruktor bodystylingu
 • Instruktor základních pohybových dovedností - specializace děti a mládež
 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy - specializace senioři
 • Overbally pro děti, mládež a dospělé
 • FLEXI-BAR Basic
 • FLEXI-BAR Toning
 • XCO-Trainer Basic
 • Aerobik pro děti
 • Tréninkové metody sportovního aerobiku a fitness týmů
 • Pojďte cvičit, pojďte si hrát (posilování  a strečink pro děti)
 • Základní tréninkové metody pro sportovní přípravu dětí
 • Říkadla, písničky a pohybové příběhy pro rozvoj pohybových schopností dětí 3-9 let

Granty

 • Spolupracovník grantového projektu MŠMT ČR: Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně základní školy. RS 97 091.
 • Projektový manažer projektu hrazeného z GG OPVK JMK - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji, č.projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0052

      Metodické materiály ke grantovému projektu:

 • Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel
 • Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček
 • Výuka základních kroků ae. pomocí  motivačního názvosloví
 • Cvičíme na velkých míčích

Školená témata :

 • rehabilitační metoda FitPainFree
 • kompenzační cvičení pro děti, mládež i dospělé
 • využití Flexi-barů pro rozvoj HSSS
 • rozvoj silových schopností pomocí her v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • rozvoj flexibility pomocí her v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • využití overballů v hodinách tělesné výchovy
 • kompenzace sportovního zatížení dětí a mládeže
 • aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku
 • využití říkadel, písniček  a pohybových příběhů v pohybovém rozvoji dětí
 • hra s velkými míči  v MŠ a na 1. stupni ZŠ a další