První setkání instruktorů FitPainFree

FitPainFree lektorky

Společná večeře, profi focení, workshop správné sebeprezentace i relaxační bubnování. Tak vypadalo historicky první setkání Instruktorů FitPainFree v Olomouci.

Všichni pracujeme s klienty, všichni se snažíme najít a rozkódovat bolest, se kterou k nám přichází. Všichni máme na prvním místě vaši spokojenost a sebe často opomíjíme.
Proto je potřeba se někdy zastavit a zaměřit i na sebe.

Instruktoři FPF dělají těžkou práci. Klient za nimi přijde zpravidla jako za posledním článkem. Byl u lékaře, ten jej poslal na X vyšetření, dostal nějaké léky.
Ti šťastnější se dostali do rukou šikovného fyzioterapeuta, který s nimi cvičí a nutí je k aktivnímu přístupu. Jiní však skončili s předepsanými antidepresivy, protože lékaři nemohli „nic najít“. Sami už nevěří, že jim někdo může pomoci.

A tady přichází na řadu instruktor FitPainFree. Za hodinu a půl má za úkol najít spojitosti a souvislosti, které unikly odborníkům před ním. Důležitá a podrobná diagnostika, následné učení cviků a jiný nutný přístup ke každému klientovi. Někdy jsme lektoři, jindy terapeuti, vrby, i poslední naděje.

Při této práci však není nutné jen umět pracovat s klientem, najít jádro pudla a odstranit bolest. Musíme se umět také dobře prezentovat, navazovat smysluplné spolupráce, dát si kredit za záslužnou práci, kterou děláme a v dnešní době se především umět dobře zpropagovat.

Z tohoto důvodu se o naše instruktory staráme tak, jako se o ni starají o vás.
Nejprve jsme tedy dobře povečeřeli (nechyběly ani tanečky), přivezli jsme profi fotografa Kubu, který zachytil jedinečnou krásu každé instruktorky :), proškolili jsme se v propagaci na facebooku, vytvořili a sdíleli jsme vize na rok 2020, které nám pomohou dosáhnout našich vysněných výsledků a v neposlední řadě jsme navštívili Ivo Bartuška na workshopu relaxačního bubnování, které nás krásně zklidnilo a naladilo na dobrou vlnu, na které pojedeme celý rok 2020.

instruktoři fitpainfree
Svěřte se do rukou certifikovaných odborníků.

Přejeme i vám pracovní zázemí, které vám dovolí růst, pracovat na sobě, v případě potřeby se poradit a získat podporu.

Pokud se chceš stát jedním z nás, neváhej se přihlásit na některé z našich školení.

Komentáře